ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Deneme, İstatistik ve Teknoloji Kısım Müdürlüğü

TEMEL GÖREVİ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün çay tarımına yönelik politikasına ve tarımsal faaliyetlerine uygun olarak mevzuatı çerçevesinde: Genel Müdürlükçe onaylanmış, plan, program ve bütçe kapsamında projelerinin istatistik bilimi ve düzenine uygun biçimde hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak, projelerin istatistiki analizlerini yapmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, Çay üretim teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi, teknolojik yeniliklerin incelenmesi ve uygulanması ile kalite kontrol, tadım, depolama, ambalajlama, pazara hazırlama, ürün çeşitlendirme ve yan ürün geliştirme konularında Ar-Ge çalışmaları yapmak, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.