ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Deneme ve İstatistik Kısım Müdürlüğü

TEMEL GÖREVİ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün çay tarımına yönelik politikasına ve tarımsal faaliyetlerine uygun olarak mevzuatı çerçevesinde: Genel Müdürlükçe onaylanmış, plan, program ve bütçe kapsamında projelerinin istatistik bilimi ve düzenine uygun biçimde hazırlanmasını ve yürütülmesini sağlamak, projelerin istatistiki analizlerini yapmak, verileri toplamak, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.