ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Bitki Koruma, Yetiştirme ve Islah Kısım Müdürlüğü

TEMEL GÖREVİ

Teşekkülün çay tarımına yönelik politikasına ve tarımsal faaliyetlerine uygun olarak mevzuatı çerçevesinde; Genel Müdürlükçe onaylanmış plan, program ve bütçe kapsamında çay ve diğer bahçe bitkilerinde zararlı olan canlı türleri, bu türlerin biyolojileri, zarar şekilleri ve mücadeleleri, bitkisi hastalıkları ve bu hastalıkların etmenleri, (mantarlar, virüsler, bakteriler) üremeleri, yayılmaları, zararları ve mücadele­leri ile faydalı canlı türleri hakkında teknik araştırmalar yapmak, yarı mamul ve mamul çaylarda uluslar arası standartlarda istenilen mikrobiyolojik analizleri yapmak, analizi yapılan çayların standartlarca belirlenen kriterlere ve sağlığa uygun olup olmadığını tespit etmek, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak, çay ve bölgenin ekolojik şartlarına uygun ürünlerin yetiştiriciliği ile ilgili teknik araştırmalar yapmak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde bulunmak.