ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Mali ve İdari İşler Kısım Müdürlüğü

TEMEL GÖREVİ

Teşekkülün politikasına uygun olarak mevzuatı çerçevesinde; çalışan personelin her türlü özlük hakları ve Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili işlemleri ve sivil savunma ile sabotajlara karşı korunma planlarını yapmak, tesislerin ve kıymetlerin korunmasını sağlamak, mali işlemleri muhasebeleştirmek, kontrol etmek, kalite kayıtlarını tutmak, mizan ve bilançosunu hazırlamak, faaliyetlerin sonuçlarını ölçmek, koordine ve takip etmek.