ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Teknoloji Kısım Müdürlüğü

TEMEL GÖREVİ

Teşekkülün çay tarımına yönelik politikasına ve tarımsal faaliyetlerine uygun olarak mevzuatı çerçevesinde; Genel Müdürlükçe onaylanmış plan, program ve bütçe kapsamında çay üretim teknolojilerinin araştırılması, geliştirilmesi, teknolojik yeniliklerin incelenme­si ve uygulanması ile kalite kontrol, tadım, depolama, ambalajlama, pazara hazırlama, ürün çeşitlendirme ve yan ürün geliştirme konularında Ar-Ge çalışmaları yapmak, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.