MERSİN PAZARLAMA BÖLGE MÜD.

HAKKIMIZDA

Temel görevi: Genel Müdürlükçe onaylanan plân, program ve bütçe gereğince mevzuat çerçevesinde ÇAYKUR´un Pazarlama politikasına uygun teşekkül mamullerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlamasını gerçekleştirmek. Bunun için pazarlama tekniklerine uygun piyasa araştırmaları yaparak Genel Müdürlüğün ilgili birimlerine sunmak.
 
Müşterilerin, pazarlamacı ve bayi olma isteklerini inceleyip değerlendirmek, aynı iş kolunda faaliyet gösteren diğer firmaların pazardaki yerini yakından izleyip, gerekli yerlere rapor etmek.
 
Bölgesinde, ÇAYKUR´un taklit edilen paketli çayları varsa, bunlarla ilgili hukuki mücadeleyi mevzuat çerçevesinde yerine getirerek, teşekkülün menfaatlerini korumak. Temsil ettiği Pazarlama Bölge Müdürlüğünü, teşekkülün kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yönetmek ve denetlemektir.