BÜYÜKKÖY ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

HAKKIMIZDA

Temel görevi: Genel Müdürlükçe belirlenen plan, program ve bütçe gereğince mevzuat çerçevesinde kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kuru çay üretimini yönetmek ve denetlemektir.
 
GENEL BİLGİLER
 
 Kapasitesi (Ton/Gün) 100 
 Arsa Alanı (m2)  9.532
 Kapalı Alan (m2)  10.491
 Çaylık Alan (Dekar)  11.195
 
Ünitemize bağlı 2175 adet üretici, 47 adet alım yeri bulunmaktadır.