BÖLÜMLÜ ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

HAKKIMIZDA

Temel görevi: Genel Müdürlükçe belirlenen plan, program ve bütçe gereğince mevzuat çerçevesinde kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak kuru çay üretimini yönetmek ve denetlemektir.
 
GENEL BİLGİLER
 
 
 Kapasitesi (Ton/Gün) 150 
 Arsa Alanı (m2)  44.940
 Kapalı Alan (m2)  21.099
 Çaylık Alan (Dekar) 19.888
 
Ünitemize bağlı 7742 adet üretici, 81 adet alım yer