ANKARA PAZ. VE ÜRT. BÖLGE MÜD.

HAKKIMIZDA

Temel görevi: Paketli çayların bölgesi dâhilinde Teşekkülün politikalarına uygun olarak iç ve dış satışlarını sağlamak; gerektiğinde Genel Müdürlük emirleri gereği satış reyonları, fuar satış ve tanıtım stantları açmak, bunları yönetmek denetlemek. Ayrıca Genel Müdürlükçe saptanan plan, program ve bütçe gereğince tüm mevzuat ve tamimler çerçevesinde kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak paketli çay üretimini yönetmek ve denetlemektir.