100. YIL PAZ. ÜRT. BÖLGE MÜD.

HAKKIMIZDA

Temel görevi: Genel Müdürlükçe onaylanan plân, program ve bütçe gereğince mevzuat çerçevesinde kârlılık ve verimlilik ilkelerine uygun olarak paketli çay üretimini yönetmek ve denetlemektir. 
 
GENEL BİLGİLER
 
 Kapasitesi (Kg / 8 saat)  167.894
 Arsa Alanı (m2)  50.460
 Kapalı Alan (m2)  28.005