İHALE DETAY


İhale AdıBig Bag Torbalı Kuru Çay Nakliye İhalesi
İhale Yapılacak BirimSÜMER ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi2.6.2023
İhale Saati10:00
İhale Başvuru Baş.Tar.26.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.2.6.2023


Birim_Fiyat_Teklif_Cetveli_KIK_0015_3_H_v2 (2)

FRM.8-35 YÜKLENİCİ YETKİ BELGESİ FORMU REV-01

SRT.8-113_YARI_MAMUL_(BIG-BAG)__CAY_NAKLIYE_IDARI_SARTNAMESI_REV-11_2.0

SZL.8-03_YARI_MAMUL_(BIG-BAG)__CAY_NAKLIYE_SOZLESMESI_REV-09_2.0

TAŞIMA KAPASİTESİNİ GÖSTEREN ONAYLI LİSTE

TEKNİK ŞARTNAMEE

ÇZG.8-07 İŞLETMELER ARASI MESAFE ÇİZELGESİ-REV-04


SÜMER ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
Big-Bag Torbalı Kuru Çay Nakliye ihalesi Yapılacaktır
1. Fabrikamızdan 100.Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 3.000 Torba Yarı Mamul (torbalı) Kuru Çay Nakliyesi işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak, Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.
2. Bu işe ait ihale dokümanı, Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sümer Köyü Merkez Mevkii No:66/1/3Fındıklı-RİZE adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur
3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 02.06.2023 Cuma ye kadar Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Sümer Köyü Merkez Mevkii No:66/1/3 Fındıklı-RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 10.00 da açılacaktır.
4. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5. İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.
6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.
7. İhale, Sümer Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.