ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

UYULMASI GEREKLİ ETİK KURALLARI
1.    Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci ile hareket etmek.
 
2.    Halka hizmet bilinci ile görev yapmak.
 
3.    Hizmet standartlarına uymak.
 
4.    Amaç ve misyonuna bağlı kalmak.
 
5.    Tüm eylem ve işlemlerde dürüst, görevleriniyerine getirirken tarafsız olmak.
 
6.    Görevin getirdiği saygınlık ve güveni sarsmamak.
 
7.    Nezakat ve saygı içerisinde hareket etmek.
 
8.    Etik kurallara ve yasalara aykırı iş ve işlemleri yetkili makamlara bildirmek.
 
9.    Çıkar çatışmasından kaçinmak.
 
10.  Görev ve yetkileri menfaat sağlamak amacıyla kullanmamak.
 
11.  Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uymak.
 
12.  Kamu malları vekaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamak.
 
13.  Savurganlıktan kaçınmak.
 
14.  Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanlarda bulunmamak.
 
15.  Yasalara uygun olarak bilgi vermek, denetime açık ve hazır olmak.
 
16.  Her zaman hesap verebilir, denetime açık ve hazır olmak.
 
17.  Eski kamu görevlerine ayrıcalık ve imtiyazlı davranmamak.
 
18.  İlgili kanun gereğince mal bildiriminde bulunmak.