ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

2012 Yılı Etik Komisyonu Faaliyet Raporu
Teşekkülümüz Etik Komisyonu
 
Başkan :     Dr Turgay TURNA Genel Müdür Yardımcısı
Üye :           Ahmet ÖZGÜMÜŞ Teftiş Kurulu Başkanı
Üye :           Av. Dilaver DEMİR 1. Hukuk Müşaviri
 
Komisyonumuza 2012 yılında herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
 
Etik günü ve haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan ve etik kurallar konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan ekteki “Uyulması Gerekli Etik Kuralları” başlıklı metin, 2010 yılında çoğaltılıp çerçeve yaptırılarak tüm merkez ve taşra ünitelerimize birer adet gönderilmiş ve makam odalarına veya uygun yerlere asılması sağlanmıştı.
2012 yılında etik günü ve haftası etkinlikleri kapsamında sözü edilen metin, etik kurallar konusunda farkındalığı daha da artırmak amacıyla çoğaltılıp çerçeve yaptırılarak tüm merkez ve taşra ünitelerimize birer adet daha gönderilmiş ve makam odaları dışında dikkat çekici yerlere asılması temin edilmiştir.
Arz ederiz.
 
Rize, 30/01/2013
 
EK: “Uyulması Gerekli Etik Kuralları” başlıklı metin
 
2012 YILI FAALİYET RAPORU EKİ UYULMASI GEREKLİ ETİK KURALLARI
1. Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci ile hareket etmek.
2. Halka hizmet bilinci ile görev yapmak.
3. Hizmet standartlarına uymak.
4. Amaç ve misyonuna bağlı kalmak
5. Tüm eylem ve işlemlerde dürüst, görevlerini yerine getirirken tarafsız olmak.
6. Görevin gerektirdiği saygınlık ve güveni sarsmamak.
7. Nezaket ve saygı içerisinde hareket etmek.
8. Etik kurallara ve yasalara aykırı iş ve işlemleri yetkili makamlara bildirmek.
9. Çıkar çatışmasından kaçınmak.
10. Görev ve yetkileri menfaat sağlamak amacıyla kullanmamak.
11. Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uymak.
12. Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamak.
13. Savurganlıktan kaçınmak.
14. Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyanlarda bulunmamak.
15. Yasalara uygun olarak bilgi vermek, saydam ve katılımcı bir yönetim sergilemek.
16. Her zaman hesap verebilir, denetime açık ve hazır olmak.
17. Eski kamu görevlilerine ayrıcalıklı ve imtiyazlı davranmamak.
18. İlgili kanun gereğince mal bildiriminde bulunmak.