ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

2009 Yılı Etik Komisyonu Faaliyet Raporu
Teşekkülümüz Etik Komisyonu
 
Başkan :    Dr Turgay TURNA Genel Müdür Yardımcısı
Üye :         Ahmet ÖZGÜMÜŞ Teftiş Kurulu Başkanı
Üye :         Av. Dilaver DEMİR Hukuk Müşaviri
 
Komisyonumuza 2009 yılında herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
 
Hizmet alımı yoluyla 30 Mart – 4 Nisan 2009 tarihleri arasında daire başkanları, şube müdürleri, fabrika müdürleri, fabrika müdür yardımcıları ve kısım müdürlerine “Mesleki Etik İlkeler ve Yolsuzlukla Mücadele” konusunda eğitim verilmiştir.
 
Ayrıca, Teşekkülümüze açıktan yeni atanan 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele, 9-27 Şubat 2009 tarihleri arasında verilen temel eğitim kapsamında kamu görevlileri etik davranış ilkeleriyle ilgili eğitim de verilmiştir.
 
Arz ederiz.
 
Rize, 29/01/2010