ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

2016 Yılı Etik Komisyonu Faaliyet Raporu

Teşekkülümüz Etik Komisyonu

 

Başkan : Dr Turgay TURNA Genel Müdür Yardımcısı

Üye : Ahmet ÖZGÜMÜŞ Teftiş Kurulu Başkanı

Üye : Av. Dilaver DEMİR 1. Hukuk Müşaviri

 

Komisyonumuza 2016 yılında herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

 

Etik günü ve haftası etkinlikleri kapsamında, etik kurallar konusunda farkında! ığı artırmak amacıyla vvww.etik.aov.tr adresi "eğitimler/afişler" bölümünde yayımlanan afişlerin bilgisayar çıktıları, Etik Haftasında (25-31 Mayıs 2016 tarihleri arasında) Teşekkülümüz ünitelerinin panolarına asılmıştır.

 

Arz ederiz.

 

Rize, 30/01/2017