ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

2015 Yılı Etik Komisyonu Faaliyet Raporu

Teşekkülümüz Etik Komisyonu

 

Başkan : Dr Turgay TURNA Genel Müdür Yardımcısı

Üye : Ahmet ÖZGÜMÜŞ Teftiş Kurulu Başkanı

Üye : Av. Dilaver DEMİR 1. Hukuk Müşaviri

 

Komisyonumuza 2015 yılında herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

 

Etik günü ve haftası etkinlikleri kapsamında, etik kurallar konusunda farkındalığı artırmak amacıyla www.etik.tioy.tr adresi "‘eğitimier/afişler” bölümünde yayımlanan afişlerin bilgisayar çıktıları, Etik Haftasında (25-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında) Teşekkülümüz ünitelerinin panolarına asılmıştır.

 

Arz ederiz.

 

Rize, 29/01/2016