ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

2014 Yılı Etik Komisyonu Faaliyet Raporu

Teşekkülümüz Etik Komisyonu

 

Başkna: Dr Turgay TURNA Genel Müdür Yardımcısı

Üye: Ahmet ÖZGÜMÜŞ Teftiş Kurulu Başkanı

Üye: Av. Dilaver DEMİR 1. Hukuk Müşaviri

 
Komisyonumuza 2014 yılında herhangi bir başvuru yapılmamıştır.
 
Etik günü ve haftası etkinlikleri kapsamında, Etik Komisyonumuza bir şikayetin/başvurunun gelmemiş olması hususu Komisyonumuzca değerlendirilmiş, bu hususta kaydedilen aşama ve yapılabilecekler Teşekkül üst yöneticileri ile paylaşılmıştır.
 
Arz ederiz.
 
Rize, 30/01/2015