ETİK KOMİSYON RAPORLARI (Detay)

2013 Yılı Etik Komisyonu Faaliyet Raporu

Teşekkülümüz Etik Komisyonu

 

Başkan : Dr Turgay TURNA Genel Müdür Yardımcısı

Üye : Ahmet ÖZGÜMÜŞ Teftiş Kurulu Başkanı

Üye : Av. Dilaver DEMİR 1. Hukuk Müşaviri

 

Komisyonumuza 2013 yılında herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

 

Etik günü ve haftası etkinlikleri kapsamında, Etik Komisyonumuza bir şikayetin/başvurunun gelmemiş olması hususu Komisyonumuzca değerlendirilmiş, bu hususta kaydedilen aşama ve yapılabilecekler Teşekkül üst yöneticileri ile paylaşılmıştır.

 

Arz ederiz.

 

Rize, 30/01/2014