İHALE DETAY


İhale Adı85 Kalem Rulman Grubu Malzeme Alımı
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi8.12.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.15.11.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.8.12.2023RULMAN MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden-RİZE

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 85 Kalem Rulman Grubu Malzemesi, %20 artar - azalır toleranslı olarak Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE

adresinden 150,00-TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 08.12.2023 günü saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8­- İstekliler en az bir kalem malzemenin tamamına teklif vermek koşuluyla kalem bazında kısmi teklif verebilirler.

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.