İHALE DETAY


İhale AdıBitkisel Atık Yağ (20 01 26-20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar) Satış İhalesi
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi26.9.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.13.9.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.26.9.2023Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Rize

1) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve İşletmelerinde biriktirilen 3.200 Kg Bitkisel Atık Yağ (20 01 26-20 01 25 dışındaki sıvı ve katı yağlar)(10,00-TL/KG), muhammen bedel üzerinden Satış ve Kiralama İşlemleri Yönergemizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

2) Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını kapalı zarf içinde en geç 26.09.2023 tarihi saat 14.00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.

4) Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5) İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6) İstekliler, şartname konusu iş kısmi teklif veremezler.

7) Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8) Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9) İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10) Teşekkülümüz, Satış ve Kiralama İşlemleri Yönergemiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.