İHALE DETAY


İhale AdıVELİKÖY ÇAY FABRİKASI 6000 ADET BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE HİZMET İHALESİ
İhale Yapılacak BirimVELİKÖY ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi2.6.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.25.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.2.6.20236.000 ADET YARI MAMUL(BİG-BAG TORBALI) KURU ÇAYIN NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPILACAKTIR

 

Veli köy Çay Fabrikası Müdürlüğü

                                          RİZE

 

1- Müdürlüğümüz tarafından üretilen 6.000 adet Yarı Mamul (Big-Bag torbalı) kuru çayların 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne nakliye hizmet alımı işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile yapılacaktır alınacaktır.

2- Bu işe ait şartname bedeli 100 TL olup Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR: 630001000248293289876408 No'luVeliköy  Çay Fabrikası banka hesabına yatırılacaktır. İhaleye teklif verecek istekliler diğer evrakları fabrikamızdan şartname dekontuyla temin edeceklerdir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlanacakları teklif mektuplarını en geç 02.06.2023 günü saat 14.00 ’a kadar Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğü evrak kayıt bürosu /RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 ’de açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaat kabul edilmez.

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.

6- Kısmı teklif kabul edilmez.

7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9- İhale Veliköy Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.