İHALE DETAY


İhale AdıSABUNCULAR ÇAY FABRİKASI-4500 ADET BİGBAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE
İhale Yapılacak BirimSABUNCULAR ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi31.5.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.24.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.31.5.2023ÇAYKUR SABUNCULAR ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDE


FABRİKAMIZDAN 100.YIL PAZARLAMA VE ÜRETİM BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE 4.500 ADET (BİG-BAG TORBALI)  KURU ÇAY NAKLEDİLECEKTİR

1- Fabrikamızdan 100.Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne taşıması yapılacak 4.500 Adet Yarı Mamul Torbalı (Big- Bag) Kuru Çay Nakliyesi İşi Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9. Maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, Çaykur Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü-Sabuncular Mah. Çayeli/RİZE adresinden 150,00 TL. Bedelle Tahsil Fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye Teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31.05.2023 günü saat 14:00’e kadar Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğü-Sabuncular Mah. Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.
4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5- Alternatif teklifler kabul edilmez.
6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.
7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
8¬- İhale Çaykur Sabuncular Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
9- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.