İHALE DETAY


İhale Adı4000 Adet Bıg Bag Torbalı Kuru Çay Nakliye İhalesi
İhale Yapılacak BirimAMBARLIK ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi2.6.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.23.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.2.6.2023Genel Müdürlüğümüzün 22.05.2023 tarih ve 201302 sayılı olurları ve Satınalma Dairesi Başkanlığının 23.05.2023 tarih ve 255946 sayılı yazılarına istinaden; Fabrikamızdan İyidere’de bulunan 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 4000 Adet Big-Bag Torbalı Kuru Çay Nakliye İhalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 3. Maddesi (g) bendi gereğince istisna kapsamında olduğundan, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizce teklif alma usulü ile yapılacaktır.

1. Fabrikamızdan 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 4000 Big-Bag Torba yarı mamul %20 artar-eksilir opsiyonlu kuru çayın nakliyesi işinde çalıştırılmak üzere, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin hükümlerince teklif alma usulü ile kamyon kiralanacaktır.

2. Şartname bedeli 150 TL olup, Ambarlık Çay Fabrikasının Ziraat Bankası Rize Şubesindeki banka hesabına (TR20 0001 0002 4829 3289 8764 06) yatırılacaktır.

3. İhale, 02.06.2023 günü saat 14:00’te Fabrikamızda yapılacaktır. Teklif mektupları en son 02.06.2023 Günü saat 14:00’e kadar Fabrikamız Müdürlüğüne teslim edilecek, posta ile gönderilecek mektuplar kabul edilmeyecektir.

4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40+30=70 gündür.

5. Geçici teminat; teklif edilen toplam bedelin %3’ü kadardır. Geçici teminat ihale saatinden önce Fabrikamız hesaplarına yatırılacaktır. (Teminat olarak TL veya Banka Teminat Mektubu geçerlidir.)

6. Kuruluşumuz bu ihalede ceza ve ihaleden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı yasaya tabii olmayıp, Çaykur Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğinde yapmakta serbesttir.

7. Teklifler TL/Big-Bag birim fiyat üzerinden verilecektir.

8. İhaleye; ÇAYKUR Yarı Mamul (Big-Bag) Kuru Çay Nakliye Şartnamesinin 7. Maddesindeki yeterlilik kriterlerine uygun firmalar katılabilecektir. İhaleye iştirak edenler, idari ve teknik şartnamenin tüm maddelerinden sorumludur.

Tüm özel ve tüzel kişilere ilanen duyurulur. 23.05.2023