İHALE DETAY


İhale AdıKİRAZLIK ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 2023 YILI YARI MAMUL (BİG-BAG) ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İHALESİ
İhale Yapılacak BirimKİRAZLIK ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi31.5.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.23.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.31.5.2023 

4.000 ADET BİG-BAG TORBALI YARI MAMUL KURU ÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İHALESİ YAPTIRILACAKTIR.

ÇAYKUR

Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden

                    Pazar/ RİZE

 

1-Fabrikamız ihtiyacı olan 4.000 adet torbalı kuru çay nakliyesi (%20 artar-azalır opsiyonlu olarak) Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Kirazlık Mahallesi Liman Cad.No:14/1  53300 Pazar/RİZE

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlanacakları teklif mektuplarını en geç  31 / 05 / 2023 Çarşamba günü saat 14:00 ’e kadar Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu - Pazar / RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00 ’de açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaat kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6- Kısmi teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az %3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

9- İhale Kirazlık Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.