İHALE DETAY


İhale Adı4000 adet big-bag torbalı kuru Çay nakliye
İhale Yapılacak BirimMELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi31.5.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.29.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.31.5.20234000 ADET BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çaykur Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden – Pazar/ Rize

1- Fabrikamızın ihtiyacı olan 4000 adet torbalı kuru çay nakliyesi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, Çaykur Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden – Pazar Rize adresinden 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 31.05.2023 tarihi saat 14:00’a kadar Çaykur Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü Evrak Kayıt Bürosu – Pazar-Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8- İhale Çaykur Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

9- İhale kısmi tekliflere kapalıdır.

10- Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.