İHALE DETAY


İhale AdıÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR.
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi1.6.2023
İhale Saati14:30
İhale Başvuru Baş.Tar.12.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.1.6.2023ÇAYKUR SÜZEN POŞET ÇAY DIŞ ZARFI SATIN ALINACAKTIR.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

 

 1- Teşekkülümüze ait 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğü (İyidere-Rize) ihtiyacı  250.000.000 adet Çaykur Süzen Poşet Çay Dış Zarfı (C-2000)  %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satınalınacaktır.

 2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE

adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 01.06.2023 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

 4 – Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

 5-   İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

 6 – Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

 7 – Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

 8 – İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

 9- İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 – Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.