İHALE DETAY


İhale Adı2 Kalem Kutu İskeleti
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi30.5.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.9.5.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.30.5.20232 Kalem Kutu İskeleti Satın Alınacaktır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü-RİZE

1-)Teşekkülümüz ihtiyacı olan 2 Kalem Kutu İskeleti (2.000.000 adet 500 gr Tirebolu Çayı Kutu İskeleti ve 200.000 adet 500 gr Hediyelik Rize Çayı Kutu İskeleti) %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2-)Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE

adresinden 150,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3-)İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 30.05.2023 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.

4-)Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5-)Alternatif teklifler kabul edilmez.

6-)Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7-)Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8­-)İstekliler ihale konusu mal alımına en az bir kalemin tamamına olmak üzere kısmi teklif verebilirler.

9-)İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10-)Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.