İHALE DETAY


İhale AdıAMBARLIK ÇAY FABRİKASI 2023 YILI YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIMI
İhale Yapılacak BirimAMBARLIK ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi27.3.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.13.3.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.27.3.20231- Müdürlüğümüz tarafından toplam 15.000.000 kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satın alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü / Ambarlık Köyü Merkez/RİZE

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 27.03.2023 pazartesi günü saat 14.00’e kadar Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu – Ambarlık Köyü Merkez/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.

6-Kısmı teklife kapalıdır.

7-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8- Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

9- İhale Çaykur Ambarlık Çay Fabrikası Müdürlüğü’nde yapılacaktır.

10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satın alma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.