İHALE DETAY
Taşıma Kapasitesi Belgesi

REVİZE TEKNİK ŞARTNAME

YARI_MAMUL_(BIG-BAG)__CAY_NAKLIYE_IDARI_SARTNAMESI

Birim Fiyat Cetveli

Yüklenici Yetki Belgesi