İHALE DETAY


İhale Adı2023 BİG-BAG TORBALI KURUÇAY NAKLİYE İHALESİ
İhale Yapılacak BirimARHAVİ ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi6.2.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.18.1.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.6.2.2023YARI MAMUL (BİG-BAG TORBALI) ÇAY NAKLİYE İHALESİ

 Arhavi (Kavak) Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden-İyidere Yeni Paketleme Rize

 

– Müdürlüğümüz tarafından toplam 6.000 Adet Big bag Yarı Mamul (Torbalı) Çay Nakliye Hizmet Alımı İşi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında, Açık İhale usulü ile satın alınacaktır.

2 – Bu işe ait şartnameler 100,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Musazade Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 16-A/2 08200 Arhavi-ARTVİN adresinden temin edilebilir.

– İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06/02/2023-Pazartesi günü saat 14:00’e kadar Arhavi  Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4-  Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5 – İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 – Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi ( opsiyon ) ihale tarihinden sonra en az 40 gün

olmalıdır.

7 – İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8- İhale Arhavi Çay Fabrikası Müdürlüğü Musazade  Mahallesi Atatürk Bulvarı No:16-A/2 08200 Arhavi /ARTVİN adresinde yapılacaktır.

9-   İhale kısmi teklife kapalıdır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede,  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.