İHALE DETAY


İhale Adı4 Kalem Oluklu Mukavva Kutu
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi6.2.2023
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.17.1.2023
İhale Başvuru Bit.Tar.6.2.20234 Kalem Oluklu Mukavva Kutu Satın Alınacaktır.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü-RİZE

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan 385x365x273mm Wrap Around Oluklu Mukavva (20.000 Adet) 240x260x240 mm Oluklu Mukavva (20.000 Adet) 350x400x360 mm Oluklu Mukavva Kutu (120.000 Adet) 245x460x215 mm Oluklu Mukavva Kutu (20.000 Adet) %20 artar - azalır toleranslı olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı, RİZE adresinden 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.02.2023 günü saat 14:00’e kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’te açılacaktır.

4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- Alternatif teklifler kabul edilmez.

6- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

8­- İstekliler ihale konusu mal alımına en az bir kalemin tamamına olmak üzere kısmi teklif verebilirler.

9- İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.