İHALE DETAY
MUAMMEN BEDEL TUTANAĞI

BİRİM fiyat teklif mektubu örneği

Araç Satış Teknikşartnamesi

SATIŞ İŞLEMLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ