KPSS 2022/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMELERİ İLE TEŞEKKÜLÜMÜZE ATAMASI YAPILACAK ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU2022/2 KPSS merkezi yerleştirme sonucuna göre Teşekkülümüze ataması yapılacak adayların aşağıda belirtilen belgeleri hazırlayıp, ‘Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Müftü Mah. Menderes Bulvarı 53080 – RİZE’’ adresine 27.01.2023 tarihi mesai saati sonuna kadar posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

 

İstenilen Belgeler:

 

1) TC Kimlik Kartı ya da Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği Belgesi

2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Aslı ve fotokopisi birlikte) (Üniversite mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl geçenler için geçici mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir. Bu kişilerin diplomalarının aslı ve fotokopisi ile müracaatı gerekmektedir.)

3) Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkekler için) (Askerlik Şubesinden alınacaktır, e-devlet belgesi kabul edilmeyecektir. Askerliği yapanların sevk ve terhis tarihi olacak şekilde belge alınmalıdır.)

4) Sağlık Raporu (Tek Hekim, Aile Hekimi vs raporu gibi). Periyodik Muayene Formu, 50 kişiden az çalışan ibareli raporlar kabul edilmeyecektir.

5) Sabıka Kaydı (e-devlet sisteminden alınabilir)

6) 6 Adet Fotoğraf (4x6 Ebatlı Fotoğraf Kılık-Kıyafet Yönetmeliğine Uygun Olacak Şekilde) (Erkeklerin gömlek ve kravatlı fotoğrafı gerekmektedir.)

7) SGK Hizmet Dökümü (SGK hizmeti olanlar için) (e-devlet sisteminden alınabilir)

8) KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

9) Hizmet Cetveli (Memuriyet Hizmeti Olanlar İçin)

10) Mal Bildirimi (Web sitemizdeki formun önlü - arkalı tek sayfa çıktısı alınmalıdır)

11) Dilekçe (Web sitemizdeki dilekçe örneği kullanılacaktır.)

12) Personel Beyan Formu (Web sitemizdeki formun kullanılması gerekmektedir.)

13) Etik Sözleşme (Web sitemizdeki formun kullanılması gerekmektedir.)

14) Özgeçmiş (Web sitemizdeki formun kullanılması gerekmektedir.)

15) Kişisel Verileri Koruma Kanunu Çalışan Aydınlatma Metni (Web sitemizdeki form kullanılmalıdır)

 

İNDİRİLEBİLİR DOSYALAR

 

1- ATAMA DİLEKÇESİ

2- KAMU GÖREVLİLERİ ETİK SÖZLEŞMESİ

3- MAL BİLDİRİM BEYANNAMESİ

4- ÖZGEÇMİŞ

5- PERSONEL BEYAN FORMU

6- KVKK ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ