ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Yetiştiricilik ve Islah Kısım Müdürlüğü

TEMEL GÖREVİ

Teşekkülün çay tarımına yönelik politikasına ve tarımsal faaliyetlerine uygun olarak mevzuatı çerçevesinde; Genel Müdürlükçe onaylanmış plan, program ve bütçe kapsamında çay ve bölgenin ekolojik şartlarına uygun ürünlerin yetiştiriciliği ile ilgili teknik araştırmalar yapmak, değerlendirmek, uygulamak ve önerilerde bulunmak.