İHALE DETAY


İhale Adı3 Kalem Aroma ve Çay Ekstraktı Alımı
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi29.4.2021
İhale Saati14:30
İhale Başvuru Baş.Tar.5.4.2021
İhale Başvuru Bit.Tar.29.4.2021


Dışalıma Açık İdari Şartname

Teknik Şartname

Birim fiyat teklif cetveli(Örnek)

Dışalıma Açık Sözleşme Örneği


3 Kalem Aroma ve Çay Ekstraktı satın alınacaktır
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize
 
1- Teşekkülümüzün ihtiyacı 3 Kalem Aroma ve Çay Ekstraktı, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
2- Bu işe ait şartnameler, 200,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden temin edilebilir.
3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 29.04.2021 tarihi saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.
4 – Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5- İhalede her bir ürün için en fazla 2 (iki) adet alternatif teklif verebilirler.
6 – Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.
7 – Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.
8 – İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.
9- İhale kalem bazında kısmi teklife açıktır.
10 - Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
Teşekkülümüzün Hesap Numaraları: Ziraat Bankası İBAN: TR37 0001 0002 4829 3289 8763 91 / Vakıfbank İBAN: TR55 0001 5001 5800 7290 0377 35