İHALE DETAY


İhale AdıMELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 2021 YILI BUDAMA TESPİT İŞLEMLERİ İÇİN HİZMET ARACI KIRALAMA İHALESİ
İhale Yapılacak BirimMELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi22.1.2021
İhale Saati11:00
İhale Başvuru Baş.Tar.14.1.2021
İhale Başvuru Bit.Tar.22.1.2021   Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığının 13.10.2020 Tarih ve E.61782 Sayılı yazıları ile Genel Müdürlük Makamının 12.10.2020 tarih ve 48692 sayılı olurları gereği fabrikamıza tahsis edilen 2021 Yılı budama tespit çalışmalarında kullanılmak üzere 2 adet hizmet aracı( Minibüs) kiralanması hususunda, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 maddesi g bendi istisna kapsamında ve Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz gereği açık ihale usulü ile ihale yapılacaktır.İhale katılım şartları, kiralanacak otonun özellikleri Binek Aracı Kiralama  Teknik şartnamesinde belirtilmiştir.

   1-İhale 22.01.2021 Cuma günü saat 11:00 da fabrikamızda yapılacaktır.
   2-Kiralanacak araçlar trafiğe çıkmaya engel bir hali olmayacaktır.(Trafik muayene ve sigortası)İdarenin görev verdiği her yere gidebilecek yeterli teknik özelliklere sahip olacaktır.
   3-Binek araç İhalesine firmalar katılabileceği gibi vergi mükellefi olan ticari araç sahipleri de şahsen katılabileceklerdir. Kiralanacak araç şoförü ile birlikte olacaktır.
   4-Verilen tekliflerde birim fiyatta KDV hariçtir ibaresi yazılacaktır.

   5-İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler,, teklif edecekleri toplam bedelin  (azami çalışma gün sayısı x günlük yevmiye ücreti) KDV hariç % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminatı işletmemizin Pazar Ziraat bankası nezdindeki hesabına yatırıp, dekontunu ihale zarfına ekleyeceklerdir.

   6-İhale dokümanları fabrikamız Satınalma Komisyonu Başkanlığından, Pazar Ziraat bankasındaki hesabımıza 50 TL yatırılarak temin edilebilecektir.

   7-Komisyonumuzdan alınan teknik ve idari şartnamenin her sayfası ayrı ayrı imzalanacaktır. İhale kurumunca yasaklı olmadığına dair belge ihale dosyasında bulundurulacaktır.
   8- Kiralanacak vasıtalar şartnameye göre günlük yevmiye üzerinden teklif vereceklerdir.40 Km den fazla çalışılması için teklifte ayrıca fazla Km.Ücreti belirtileceklerdir.
   9-İhale esasları,İhale teklifleri ve İhaleye ilişkin diğer husular şartnamede belirtilmiştir.
   10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.  

           

İlanen iştirakçilere duyurulur. 14.01.2021

 

 

                                                                                                                                        MELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ