İHALE DETAY


İhale Adı2021 YILI 1500 TON 100.YIL ÇAY PAKETLEME FABRİKASINA YARI MAMUL ÇAY NAKLİYE İHALESİ
İhale Yapılacak BirimMUSADAĞI ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi25.11.2020
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.18.11.2020
İhale Başvuru Bit.Tar.25.11.2020                                                      KURUÇAY NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.
                                                                                           ÇAYKUR
                                                        Musadağı  Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden / Çayeli/RİZE

1-Müdürlüğümüz tarafından 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikasına 1500 ton yarı mamul çay  nakliye hizmet alım işi %20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9’uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır. 
2-Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi  karşılığından temin edilebilir.
Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25.11.2020 Pazartesi günü saat 14oo’e kadar Musadağı Çay Fabrikası Müdürlüğü Şirinköy Köyü Çayeli/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo’de açılacaktır.
4-Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
5-Alternatif teklifler kabul edilmez.
6-Kısmi teklif kabul edilmez.Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.
7-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.
8-Teklif edilen bedelin  KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.
9-İhale Musadağı  Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.
10-Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.