İHALE DETAY


İhale Adı1000 TONLUK BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYESİ
İhale Yapılacak BirimAMBARLIK ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi17.9.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.11.9.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.11.9.2019 1. Genel Müdürlüğümüz’ün 05/09/2019 tarih ve 44464 esas sayılı olurları ve Satın Alma Dairesi Başkanlığı’nın 06.09.2019 tarih ve 56434 sayılı yazılarına istinaden;Fabrikamızdan İyidere’de kurulan yeni Çay Paketleme fabrikasına yarı mamul(Big BagTorbalı Kuru Çay Nakliyesi) kuru çayın nakliye ihalesi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi (g) bendi gereğince istisna kapsamında olduğundan,İhalenin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizce teklif alma usulü ile ihale yapılacaktır.

  1. Fabrikamızdan 100 Yıl Çay Paketleme fabrikasına 1000 ton yarı mamul(Big Bag Torbalı Kuru Çay Nakliyesi) kuru çayın nakliyesi içinde çalıştırılmak üzere alım Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin hükümlerince teklif alma usulü ile ihale yapılacaktır.

  2. Şartname bedeli 70 TL olup, Fabrikamız Muhasebe Kısım Müdürlüğünden fiş karşılığı temin edilecektir.

  3. İhale, 17/09/2019 SALI günü saat 14.00’te fabrikamızda yapılacaktır. Teklif mektupları en son 17/09/2019 SALI günü saat 14.00’e kadar Fabrikamız Müdürlüğüne teslim edilecek, posta ile gönderilecek mektuplar kabul edilmeyecektir.

  4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden itibaren en az 40+30=70 gündür.

  5. Geçici teminat; teklif edilen toplam bedel üzerinden % 3’ü kadardır. Geçici teminat ihale saatinden önce Fabrikamız hesaplarına yatırılacaktır. (Teminat olarak TL veya Banka Teminat Mektubu geçerlidir.)

  6. Kuruluşumuz bu ihalede ceza ve ihaleden yasaklanma hükümleri hariç 4734 sayılı yasaya tabii olmayıp, Çaykur Satın Alma ve İhale Yönetmenliğimizin hükümlerince ihaleyi yapıp yapmamakta kısmen veya dilediğinde yapmakta serbesttir.

  7. Teklifler ton/tl (birim fiyat) üzerinden verilecektir.

  8. İhaleye; ÇAY-KUR yarı mamul(torbalı) kuru çay nakliye şartnamesinin 7. Maddesindeki yeterlilik kriterlerine uygun firmalar katılabilecektir. İhaleye iştirak edenler idari ve teknik şartnamenin tüm maddelerinden sorumludur.