İHALE DETAY


İhale AdıİKİNCİ EL İMALAT MAKİNESİ SATIŞI
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi20.6.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.10.6.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.20.6.2019


Teknik Şartname

SATIŞ İŞLEMLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

SATIŞ İŞLEMLERİ SÖZLEŞME TASARISI


İKİNCİ EL İMALAT MAKİNESİ SATIŞI YAPILACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

1) 100. Yıl Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğünde bulunan 4 Kalem İkinci El İmalat Makinesi Satış İşlemleri Yönergemizin 10. maddesi kapsamında Açık İhale usulü ile satılacaktır.

2) Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı /RİZE adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 20.06.2019 tarihi saat 14:00’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’da açılacaktır.

4) Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5) İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6) Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7) Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8) İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9) İhale kısmi teklife açıktır.

10) Teşekkülümüz, Satış İşlemleri Yönergemiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.