İHALE DETAY


İhale AdıMELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYE İHALESİ(YENİ PAKETLEME FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE''İYİDERE'')
İhale Yapılacak BirimMELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi23.1.2019
İhale Saati11:00
İhale Başvuru Baş.Tar.11.1.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.23.1.2019YENİ PAKETLEME FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNE BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYESİ HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

ÇAYKUR

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden Merdivenli Köyü 53300Pazar /RİZE

 

1-Müdürlüğümüz tarafından toplam 2.000 Ton Yeni Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne taşıması yapılacak yarı mamul(big-bag torbalı) çaylar için hizmet alım işi %20 artar –azalır opsiyonlu olarak 4734 sayılı kamu ihale kanununun 3.maddesi g bendi gereğince istisna kapsamında olduğundan,ihalenin Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında,açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2-Bu işe ait şartnameler ,aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/ RİZE

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 23/01/2019 Çarşamba günü saat 11:00’e kadar Melyat Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü /Merdivenli Köyü 53300 Pazar/ RİZE adresinde Bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.Teklif mektupları aynı gün saat 11:00’de açılacaktır.

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile,telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5-Alternatif teklifler kabul edilmez.

6-Kısmi teklif kabul edilmez.

7-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi(opsiyon)ihale tarihinden sonra enaz 40 gün olmalıdır.

8-Teklif verilen bedelin K.D.V hariç enaz % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelininK.D.V hariç %   6’ sı oranında kesin teminat alınır.

9-İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10-Teşekkülümüz bu ihalede ,ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.