İHALE DETAY


İhale AdıKARACA ÇAY FABRİKASI BİG-BAG TORBALI KURU ÇAY NAKLİYESİ İHALESİ
İhale Yapılacak BirimKARACA ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi21.1.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.11.1.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.21.1.2019 

KARACA ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

YARI MAMÜL(BİGBAG TORBALI) ÇAY NAKLİYESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden  Of/TRABZON

 

1-      Müdürlüğümüz tarafından Yeni Çay Paketleme Fabrikası Müdürlüğüne toplam 3.000 ton   BİG BAG  torbalı kuru çay nakliyesi işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 maddesi(g)bendi gereğince istisna kapsamında olduğundan, ihale Satın Alma ve İhale Yönetmeliğimizin 9.maddesi gereği açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2-       Bu işe ait şartnameler ve diğer belgeler aşağıdaki adresten 30,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğü

Pınaraltı Köyü / Of /TRABZON                                                                                                                    

3-      İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 21.01.2019 Pazartesi  günü saat 14.00’e kadar Karaca Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosuna elden vermeleri veya Karaca Çaya Fabrikası Pınaraltı Köyü Of / TRABZON adresinde posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00’de açılacaktır.

4-      Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5-      İstekliler tekliflerinde istenen normlarda tek fiyat vereceklerdir.

6-      Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7-      İstekliler teklif edilen KDV hariç toplam bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat, ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden % 6 oranında alınır.

8-      İhale Karaca Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

9-      Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz Hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.