İHALE DETAY


İhale AdıMELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE İHALESİ
İhale Yapılacak BirimMELYAT ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi6.2.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.11.1.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.6.2.2019ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü

 

 

 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR.

ÇAYKUR

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden Merdivenli Köyü 53300Pazar /RİZE

 

1-Müdürlüğümüz tarafından toplam 13.300.000 kg yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi %20 artar –azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve ihale yönetmeliğimizin 9.maddesi kapsamında,açık ihale usulü ile yaptırılacaktır.

2-Bu işe ait şartnameler ,aşağıdaki adresten 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü/Merdivenli Köyü 53300 Pazar/ RİZE

3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektupları en geç 06/02/2019 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Melyat Çay Fabrikası Evrak Kayıt Bürosu Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğü /Merdivenli Köyü 53300 Pazar/ RİZE adresinde Bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir.Teklif mektupları aynı gün saat 14:00’de açılacaktır.

4-Postada meydana gelen gecikmeler ile,telgraf ve faks ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

5-Alternatif teklifler kabul edilmez.

6-Kısmi teklif kabul edilmez.Nakliye işine teklif verenler Yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7-Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi(opsiyon)ihale tarihinden sonra enaz 40 gün olmalıdır.

8-Teklif verilen bedelin K.D.V hariç enaz % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelininK.D.V hariç %   6’ sı oranında kesin teminat alınır.

9-İhale Melyat Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10-Teşekkülümüz bu ihalede ,ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.