İHALE DETAY


İhale Adı2019 YILI YAŞ ÇAY NAKLİYE VE YÜKLEME İŞİ
İhale Yapılacak BirimİYİDERE ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi26.2.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.10.1.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.26.2.2019 

YAŞ ÇAY YÜKLEME VE NAKLİYE HİZMET ALIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

ÇAYKUR

İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü’nden İyidere/RİZE

 

 1- Müdürlüğümüz tarafından 8.100.000Kg.yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar-azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9 uncu maddesi kapsamında açık  ihale usulü ile satın alınacaktır.

 2- Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 50.00 Tl.bedelle tahsil fişi karşılığından temin edilebilir.

İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğü/ Hazer Mah.Sahil Cad.No:16/İyidere/RİZE

 3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 26/02/2019 salı günü saat 14ooe kadar Hazer Mah.Sahil Cad.No:16 İyidere/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14oo’de açılacaktır.

 4- Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks’la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

 5- Alternatif teklifler kabul edilmez.

 6- Kısmı teklif kabul edilmez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

 7- Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

 8-Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3 oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç %6’sı oranında kesin teminat alınır.

 9- İhale İyidere Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10- Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç  4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp,  Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.