İHALE DETAY
İDARİ ŞARTNAME

Teknik Şartname

Big-Bag Fiyat Listesi

SÖZLEŞME TASARISI

Big-Bag Dolum Sistemi(tailatlı)

Big-Bag Sistemi Silo Boyları(d.pazarı+veliköy)