İHALE DETAY


İhale Adı2019 Yılı Big Bag Torbalı Kuru Çay İhalesi
İhale Yapılacak BirimGÜNEYSU - ULUCAMİ ÇAY FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi25.1.2019
İhale Saati14:00
İhale Başvuru Baş.Tar.9.1.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.25.1.2019


2019 Yılı Big Bag Torbalı Kuru Çay Nakliye İhalesi


Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğündenİhale Tarihi : 25.01.2019 14:00

Big-Bag Torbalı Kuru Çay Nakliye ihalesi Yapılacaktır

1. Fabrikamızdan Ankara Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 500 Ton yarı mamul (Big-Bag torbalı) kuru çay nakliyesi işi Satınalma ve İhale yönetmeliğimizin 9. maddesi kapsamında, açık ihale usulü ile yapılacaktır.

2. Bu işe ait ihale dokümanı, Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğü/Ulucami Mah. Atatürk Caddesi No 37 -Güneysu/RİZE adresinden 70,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 14.00 e kadar Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Ulucami Mah. Atatürk Caddesi No 37 Güneysu/RİZE adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.00 de açılacaktır.

4. Postada meydana gelecek gecikmeler ile telgraf ve faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5. İstekliler, teklif edilen KDV hariç toplam bedelin %3 ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Kesin teminat ihale sonucuna göre yapılan sözleşme bedeli üzerinden %6 oranında alınır.

6. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7. İhale, Güneysu Ulucami Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

8. Teşekkülümüz bu ihalede, ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.