İHALE DETAY


İhale AdıPazar (Taşlıdere) Çay Fabrikası Soldurma Ön Stok Sistemi Kurulum Hizmeti
İhale Yapılacak BirimÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Tarihi22.1.2019
İhale Saati14:30
İhale Başvuru Baş.Tar.9.1.2019
İhale Başvuru Bit.Tar.22.1.2019


Teknik Şartname

İDARİ ŞARTNAME

Sözleşme Örneği

Teknik Resimler


PAZAR(TAŞLIDERE) ÇAY FABRİKASI SOLDURMA ÖN STOK SİSTEMİ KURULUM HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden - Rize

1- Teşekkülümüz ihtiyacı olan Soldurma Ön Stok Sistemi Kurulum Hizmeti Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 11 inci maddesi kapsamında Pazarlık İhale Usulü ile satın alınacaktır.

2- Bu işe ait şartnameler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı /RİZE

adresinden 50,00 TL bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dâhilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 22.01.2019 günü saat 14.30’a kadar Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü, Evrak Kayıt Bürosu – Rize adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14.30’da açılacaktır.

4 – Postada meydana gelen gecikmeler ile, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5- İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6 – Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

7 – Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3’ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

8 – İhale Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

9 - İhale kısmi teklife kapalıdır.

10 – Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

 
İlgili Personel : Ahmet ÇELİK
Dahili : 1773