İHALE DETAY
kısmi teklifi kapalı üniteler(EK-1)

kısmi teklife açık üniteler(EK-2)