İHALE DETAY
Pamuk İpliği Teknik Şartnamesi

Dış Alıma Açık İdari Şartname

Dışalıma Açık Sözleşme

Pamuk İpliği Teknik Resim