Geçici işçi alımı ile ilgili izlenecek prosedür açıklandı

Teşekkülümüz yaş çay fabrikalarında istihdam edilmek üzere geçici işçi alımı gerçekleştirilecektir. Teşekkülümüze bağlı Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde bulunan yaş çay fabrikalarında çalışmakta olan geçici ve daimi işçilerden emeklilik, ölüm ve diğer nedenlerle ayrılmalardan dolayı önemli sayıda işçi personel açığı çıkmış bulunuyor.
 
Ayrıca, Teşekkülümüzde yapımı tamamlanmış olan yaş çay fabrikası ile ve bazı fabrikalardaki imalat makine sayısı artışından dolayı yaş çay işleme kapasitesinin artması, mevcut işgücü ihtiyacını daha da artırmış bulunuyor.
 
Teşekkülümüzün personel ihtiyacını gidermek ve hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 1.500 mevsimlik (geçici) ilkokul mezunu beden işçisi İş-Kur aracılığıyla işe alınacaktır.
 
İşe girmek isteyen işçi adayları müracaatlarını bulundukları ilin İş-Kur İl Müdürlüklerine yapacaklardır.
 
04/04/2017-13-04/2017 tarihleri arasında yapılacak iş başvurularının ardından kura çekimleri:
Rize 02 Mayıs 2017 Salı saat:10:00 RİZE’de
 
Artvin 03 Mayıs 2017 Çarşamba saat:13:00 ARHAVİ / ARTVİN’de
 
Trabzon 04 Mayıs 2017 Perşembe saat:13:00 OF / TRABZON’da
 
Giresun 05 Mayıs 2017 Cuma saat:13:00 TİREBOLU/GİRESUN’da
Noter huzurunda yapılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü