ATATÜRK ÇAY VE BAHÇE KÜLTÜRLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ


Toprak ve Bitki Besleme Kısım Müdürlüğü

TEMEL GÖREVİ

Teşekkülün çay tarımına yönelik politikasına ve tarımsal faaliyetlerine uygun olarak mevzuatı çerçevesinde; Genel Müdürlükçe onaylanmış plan, program ve bütçe kapsamında toprak verimliliğini, bitki beslenmesi, sulama ve toprak ıslahı, toprak fiziği ve kimyasını, toprak etüt ve haritalama ile ilgili teknik araştırmaları yapmak, değerlendirmek ve önerilerde bulunmak.